No Images

 

 

 

    VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras pradėjo veikti 1997m.07-01, reorganizavus Kazlų Rūdos II-ąją rajoninę ligoninę.

    Pagrindinis veiklos tikslas-teikti kokybiškas, kvalifikuotas ir saugias pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai naudojant sveikatos priežiūros išteklius, siekiant sveikatos priežiūros kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams.

    2004-2006 m. buvo įgyvendintas ES lėšomis finansuotas projektas,, Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro modernizavimas".

    2005 m. buvo parengtas antrasis projektas ,,Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtros II etapas".

    Vykdant abu projektus buvo įsisavinta 984021 Lt ES struktūrinių fondų ir 231915 Lt. bendrojo finansavimo lėšų.Įsisavinant ES lėšas, buvo suremontuota poliklinikos, kaimo medicinos punktų patalpos, nupirkta baldai, medicininė bei kompiuterinė įranga.

    Centras teikia pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigoje veikia psichikos sveikatos centras, kuris teikia paslaugas prisirašiusiems pacientams.

   Įstaigoje dirba 37 darbuotojai, iš jų 6 šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojas, gydytojas odontologas, gydytojas ginekologas, suaugusiųjų gydytojas

psichiatras, 6 bendrosios praktikos slaugytojos. Per metus registruojama 57 838 apsilankymai.

    Šiuo metu centre įdiegta ir toliau tobulinama elektroninė informacinė sistema. Įstaiga dalyvauja ES lėšomis finansuojamuose projektuose.

    Įstaigos vizija – prevencinės medicinos plėtojimas, kokybiškos, saugios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, orientuotos į paciento poreikius.