No Images

 

 

Kompensuojamieji vaistai pacientams išrašomi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro patvirtintą Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą.

 

Kazlų Rūdos PSPC pacientams kompensuojamųjų vaistų pasas išduodamas arba keičiamas

į naują, išnaudojus visus receptus vaistų pase, 18 kabinete.