Kovokime su korupcija kartu

 

                               Korupcijos prevencijos programa

                 Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

                 Darbuotojų elgesio kodeksas

                   Darbuotojų elgesio taisyklės